Assesorament per empreses i entitats

Acompanyament als equips de treballs en diferents processos organitzatius i col·lectius

Models
organitzatius

Gestió del
temps

Resolució de
conflictes

Dinàmiques
cooperatives

Reunions
efectives