PROJECTE EDUCATIU PER A JOVES I EN CLAU DE TRANSFORMACIÓ DE CIUTAT

#ECOFEMINSTIS 

Objectius del projecte: 

Crear espais de diàleg i debat amb les joves al centre.

Potenciar altres formes de relacionar-se més respectuoses amb el planeta i les persones.

Generar espais de confiança mitjançant dinàmiques participatives i comunitàres.

Intervenir a l’espai públic sent altaveu de canvi i transformació social.

INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE:

Les relacions que mantenim amb el planeta són un reflex de les que mantenim amb les altres persones. No són models de relació equitatius, sinó que estan basats en la distribució asimètrica del poder, els recursos i les oportunitats. Entenem el poder no com quelcom que s’ostenta sinó com allò que pot ser utilitzat per sotmetre a la voluntat, dret o interès d’algú altre.

MARC I TEÒRIC I FONAMENTS DEL PROJECTE PEDAGÒGIC:

El patriarcat i el capitalisme operen en l’actual context sociohistòric com a sistemes d’opressió que actuen produint i reproduint de manera sistemàtica aquesta distribució asimètrica del poder, recursos i oportunitats. Les normes i valors socials fonamenten aquest sistema i el traslladen a la quotidianitat. En són exemples els rols i estereotips de gènere, la cultura i normativització de l’ús de les violències en les relacions interpersonals i l’individualisme emergent en una la societat basada en la immediatesa i el consum. A més, aquests sistemes d’opressió travessen les persones mitjançant els eixos de poder, com la classe social, el gènere, l’edat o l’orientació del desig, donant lloc a una estratificació social segons aquests eixos.

Així doncs, en el present context sociohistòric, les relacions amb el planeta presenten molts elements en comú amb les relacions interpersonals. Les persones privilegiades, particularment homes blancs cisheterosexuals adults i benestants, poden fer ús del seu poder sobre altres persones, que no tenen tants privilegis, i també sobre el planeta. És d’aquesta manera que es consoliden les relacions d’explotació (dels recursos naturals i entre persones), caracteritzades per la asimetria i l’ús de la violència de manera estructural, exercida particularment sobre espais naturals i sobre col·lectius de persones. Per tot plegat resulta imprescindible replantejar els models de relació que mantenim, no només amb les altres persones del nostre entorn, sinó també amb l’entorn on ens desenvolupem.

Resulta urgent replantejar aquests models de relació amb altres persones i amb el planeta. En l’àmbit de les relacions interpersonals, l’impacte de la violència i les desigualtats socials han esdevingut problemes clau de salut pública, per les seves conseqüències en la salut física, mental i social de les persones que la pateixen.

Aquestes conseqüències inclouen la mort de persones per assassinat o suïcidi, greus impactes psicològics i possibles trastorns mentals, lesions i danys físics derivats d’agressions, problemes d’autoestima, autopercepció, entre molts altres. En l’àmbit de les relacions a nivell planetari, l’impacte es posa de manifest a través dels processos vinculats al canvi climàtic. L’augment de la temperatura, l’augment del nivell del mar, l’increment de desastres naturals en intensitat i freqüència, els processos d’extinció massius, la desforestació, la contaminació d’ecosistemes per emissions de carboni i sofre i l’acumulació de residus humans són alguns dels múltiples impactes sobre el planeta de la nostra manera de relacionar-nos amb ell. Les conseqüències presents i futures d’aquests processos comprometen l’activitat humana tal i com l’entenem, tal i com assenyala tota l’evidència científica.

Precisament per aquestes raons, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible el 25 de setembre de 2015, amb l’objectiu de lluitar contra les desigualtats socials per raó de gènere, origen i classe social, i posar fre al canvi climàtic, comptant amb l’educació i la salut com a elements fonamentals d’aquests processos de transformació social. Precisament, les intervencions socioeducatives en l’àmbit de l’educació formal poden ser clau per la transformació de les relacions que les persones joves mantenen. S’ha demostrat reiteradament el paper d’aquestes intervencions en la transformació de models de relacions interpersonals basats en el poder en d’altres més equitatius. En conseqüència, això ha comportat una reducció de la perpetració de violència en l’entorn escolar, així com en la reducció de les creences masclistes. L’abordatge des de la perspectiva ecofeminista permet traslladar els resultats obtinguts en la transformació de les relacions interpersonals a les relacions amb el planeta.

ITINERARI DE LES SESSIONS:

Analitzar les característiques de les relacions respectuoses amb l’entorn.

Identificar actituds, conductes i accions pròpies que no siguin respectuoses amb l’entorn.

Identificar actituds, conductes i accions pròpies que no siguin respectuoses amb l’entorn.

Modificar de manera autònoma les conductes i accions no respectuoses amb l’entorn.

Modificar de manera autònoma les conductes i accions no respectuoses amb l’entorn.

CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ DEL PROJECTE:

VIA E-MAIL: oriolpiqueras@crealleure.cat

O a través del whatsapp.

Gràcies!!!