EQUIP MULTIDISCIPLINAR

Les nostres professionals són persones coneixedores de l'àmbit científic, tecnològic, artístic i esportiu.

MÈTODE STEAM

Treballar les vocacions científiques i tecnològiques entre els infants i els joves, amb les multidisciplines artístiques i des d’una visió inclusiva, de gènere, sostenible i cooperativa.

Un producte de màxima qualitat al servei de l’educació i l’escola. 

LEGO I RÒBOTICA AMB ARTS

MÚSICA I DANSA AMB PERSPECTIVA MEDIAMBIENTAL

DISSENY 3D I VIDEOJOCS AMB MIRADA PACIFISTA I INCLUSIVA

ESPORTS I REPTES COOPERATIUS AMB ANGLÈS