Dinamització d'activitats extraescolars

Coordinem i dinamitzem activitats per les AFA i les AMPA en el marc de l'horari no lectiu

Lego i robòtica
amb arts

Música i dansa
amb perspectiva
mediambiental

Disseny 3D i
videojocs amb
mirada pacifista

Esports i reptes
cooperatius en
anglès