Dinamització d'esdeveniments

Dinamitzem activitats per a totes les edats posant en valor l'espai públic com a espai de participació comunitària

Organització
de xerrades en
clau de
tranformació
social

Creació i
dinamització de
debats

Animacions

Activitats
en família

Espectacles
científics-
teatrals