Programes d'activitats educatives

Dinamitzem activitats científiques i de diversitat sexual i de gènere per infants i per a joves, per escoles i centres educatius durant l'horari lectiu i no lectiu

Activitats de
ciència

Activitats
tecnològiques

Diversitat sexual
i gènere

Educació
ambiental

Reptes
cooperatius